photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Saturday, 28 February 2015

KABAR GEMBIRA : AKSI AMALIYAT ISTISYHADIYAH DILAKUKAN OLEH SAUDARA KITA AL- MUJAHID ABU MUHAMMAD AL- INDUNISY ROHIMAHULLAH

KABAR GEMBIRA: AKSI AMALIYAT ISTISYHADIYAH DILAKUKAN OLEH SAUDARA KITA AL- MUJAHID ABU MUHAMMAD AL- INDUNISY ROHIMAHULLAH

Saturday, 1 November 2014

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...